BIOTHERM - Konkurransevilkår

Disse konkurransevilkår gjelder for Biotherm og administreres av:

L’Oréal Norge AS

Lysaker torg 35

1366 Lysaker

Org. Nr. 954 790 088

(heretter kalt “L’Oréal”).

Henvendelser i tilknytning til konkurransen kan rettes til L’Oréal per e-post: [email protected].

SLIK DELTAR DU I KONKURRANSEN

For å delta i konkurransen må du bo i Norge og være minst 18 år. Ved å delta i konkurransen godtar du disse Konkurransevilkår.

Ansatte i L’Oréal og medlemmer av ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke delta i konkurransen.

Du deltar i konkurransen ved å:

Melde deg på Biotherms nyhetsbrev

Dato for deltakelse: fra 11. november 2022 frem til 31. desember 2022.

VINNEREN

Vinnerenn velges tilfeldig ved trekning senest 7 dager etter siste dag for deltakelse i konkurransen.

Vinneren vil bli underrettet direkte via e-post.

PREMIEN

Premien består av en 1 x gaveeske. Gavesettet inneholder: Blue Therapy Pro-Retinol Multi-Correct Cream 50ml + Life Plankton Elixir 7ml + Blue Therapy Eye 5ml + Blue Therapy Night 15ml. Den samlede omtrentlige verdi av premien er NOK 735.

L’Oréal forbeholder seg retten til å be om identifikasjon før premien tilsendes.

Levering av premien: Premien leveres innen 30 dager fra vinneren har sendt opplysninger vedrørende levering.

 

GENERELLE REGLER OG VILKÅR

Adgang til deltakelse

1.       Ufullstendige eller for sene bidrag er ugyldige. L’Oréal er ikke ansvarlig for bidrag som blir forsvunnet, ødelagt eller forsinket, eller ansvarlig for tekniske problemer, tilgangsproblemer eller lignende.

2.       Det tillates kun et bidrag per person. Flere bidrag innsendt av samme person fra ulike e-post-, sosiale medier-, eller andre konti eller fra samme IP-adresse er ugyldige.

Premier og diskvalifisering

3.       Premien skal aksepteres som den er. Premien er ikke overførbar og premien kan ikke byttes i kontanter eller annet. L’Oréal forbeholder seg retten til å bytte premien til en annen premie av samme eller høyere verdi hvis en beskrevet premie av en eller annen grunn ikke kan gis.

4.       En vinner mister retten til sin premie og L’Oréal forbeholder seg retten til at finne en alternativ vinner dersom:

a.       vinneren ikke innen 30 dager etter å ha mottatt melding fra L’Oréal, har svart eller har sendt sitt fulle navn og andre relevante opplysninger (f. eks., opplysninger som er nødvendige for å sende premien til vinneren);

b.       premien blir avvist eller returnert om ulevert; eller,

c.       bidraget er ugyldig eller vinneren blir diskvalifisert eller har misligholdt disse Konkurransevilkårene.

5.       L’Oréal forbeholder seg retten til å diskvalifisere en deltaker eller en vinner, etter L’Oréal’s frie skjønn, som kan sette L’Oréal i miskreditt, eller i tilfellet av mislighold av disse Konkurransevilkår.

Personopplysninger

6.       De personopplysninger du gir om deg selv sammen med bidraget ditt, vil bli behandlet for å administrere konkurransen. L’Oréal er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du oppgir i forbindelse med konkurransen.

7.       Grunnlaget for behandling av opplysningene er den kontrakt, som inngås med L’Oréal via bidraget ditt til konkurransen. Biotherm teamet vil få tilgang til personopplysningene dine. Du vil ikke få mulighet til å delta i konkurransen dersom de nødvendige personopplysningene ikke oppgis. Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å administrere konkurransen. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for dette formålet eller for å overholde lovkrav eller rettslige forpliktelser, sletter vi dataene fra våre systemer i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kontakter deg muligens per e-post i forbindelse med konkurransen, men vi vil ikke anvende dine data til markedsføringskommunikasjon, medmindre du gir L’Oréal ditt uttrykkelige samtykke. Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i og til å korrigere dine personopplysninger ved å kontakte oss på [email protected] eller [email protected]. Du har også rett til å klage over behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet ( https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ ). For ytterligere informasjon, vennligst se vår Personvernerklæring.

Overdragelse av rettigheter

8.       Ved å delta i konkurransen overdrar du opphavsretten og andre immaterielle rettigheter som finnes i det innsendte bidraget til L’Oréal. Dette innebærer blant annet at L’Oréal har rett til, uten ytterligere kompensasjon eller varsel, å publisere hele eller deler av bidraget og navnet på vinneren på L’Oréals nettsteder eller på sosiale medier, samt rett til å bruke det innsendte bidraget til markedsførings-, reklame- eller informasjonsformål i ethvert medium eller format, inklusive internett, i forbindelse med denne konkurransen.

Spesifikke vilkår vedrørende sosiale mediers plattformer

9.       Ved deltakelse i konkurransen, vil deltakerne ansees for å ha akseptert og være bundet av disse Konkurransevilkårene samt ethvert og alle gjeldende regler og vilkår for Facebook. L’Oréal forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke overholder eller misligholder slike gjeldende regler og vilkår.

10.   Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller forbundet med Facebook. Du gir dine opplysninger til L’Oréal og ikke til Facebook. De opplysninger som du avgir vil kun bli benyttet som angitt i disse Konkurransevilkårene. Ved å delta i konkurransen, vil deltakerne bli ansett for å ha avstått fra på noen måte å holde Facebook ansvarlig for deres deltakelse i konkurransen, eller i forhold til, eller som et resultat av gjennomføring av konkurransen.

Øvrige regler og vilkår

11.   Vinneren har selv ansvaret for å innberette eventuell skattbar gevinst til skattemyndighetene.

12.   L’Oréal er ikke ansvarlig overfor noen i forbindelse med konkurransen, for avlysning av konkurransen eller på grunn av andre forhold.

13.   L’Oréal forbeholder seg retten til å endre disse Konkurransevilkårene, suspendere eller annullere konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, både før, under og etter konkurransens utløp.